Bengkel ILHAM

PROGRAMMAC-JULAI 2018

BENGKEL ILHAM

Bengkel Kritikan Seni

BERMULAI MEI 2018

Bengkel ini bertujuan untuk menggalakkan lagi diskusi dan refleksi terhadap seni. Bermula Mei 2018, para peserta akan menghadiri tiga sesi yang dibahagikan kepada beberapa minggu, membaca dan membincangkan beberapa buah teks, termasuk hasilan sejarahwan terkemuka T.K. Sabapathy, yang telah merasmikan Siri Kuliah Umum ILHAM Gallery dan kini menerbitkan buku yang memuatkan esei-esei pilihan beliau. Peserta akan menghasilkan sama ada artikel pendek, seperti ulasan pameran, atau podcast pendek. Bengkel ini akan kendalikan oleh pengkritik seni Lee Weng Choy.

Sila emel info@Ilhamgallery.com untuk pendaftaran dan maklumat selanjutnya.

MELANGGAN SURAT BERITA ILHAM