Lawatan Sekolah

BELAJAR


Lawatan Sekolah (Lawatan Berpandu)

Kami menyediakan lawatan berpandu berunsur interaktif ke pameran kami untuk kumpulan pelajar sekolah. Objektif lawatan ini adalah untuk melibatkan pelajar-pelajar dengan kemahiran memerhati dan pembangunan pemikiran kritikal. Untuk menyertai lawatan ini, sila maklumkan melalui emel ke alamat info@ilhamgallery.com bagi tujuan mengatur masa lawatan. Sila ambil perhatian bahawa kami memerlukan notis selama 7 – 10 hari.

MELANGGAN SURAT BERITA ILHAM